HomeÇerez Politikası

Çerez Politikası

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir. 

 1. SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM): işletmesine ait internet sitesi marka adıdır.
 2. SİTE : www.sayoterapi.com domain adına sahip internet sitesi.
 3. ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslardır.
 4. DANIŞAN : Sitede bahsedilen hizmetlerden ücret karşılığında faydalanan, bunun için kişi, kurum, ürün ve hizmet bilgilerini kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumlardır.
 5. DANIŞMAN : SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) sitesi veya uygulaması aracılığıyla psikolog ve psikolojik danışman sıfatına haiz olduğunu beyan eden ve bu beyanlarını resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) ispatlamış, SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM)hizmet sözleşmesini kabul etmiş, SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) tarafından profili, kullanıcılara danışmanlık hizmeti vermek üzere sunulmuş kişileri ifade etmektedir.
 6. KULLANICI : Siteyi kullanan tüm ziyaretçi, danışan ve danışman kullanıcılarının genel tanımıdır. 
 7. SÖZLEŞME: SayoTerapi Psikolojik D          anışmanlık Merkezi(SPDM) kullanım ve gizlilik sözleşmesini,
 8.  KANUN : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 9. YÖNETMELİK: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. İşbu sözleşme “SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM)” ile SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM)’den hizmet alma talebini uygulama ya da site vasıtası ile ileten kullanıcı arasında düzenlenmiştir.
 2. Kullanıcı SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) sitesi veya uygulaması üzerinden hizmet alma talebini ileterek bu kullanım sözleşmesinin tamamını okuduğunu ve içeriğinin tamamını anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) üzerinden hizmet alabilmesi için kullanım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmesi gerekmektedir.
 3. Bu sözleşme ile; kullanıcının SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) sitesi aracılığıyla alacağı danışmanlık hizmetlerinin esasları belirlenir. SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) bu hizmetleri sağlarken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Platform Esasları Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklere riayet eder. Kullanıcılar da bu sözleşmeyi kabul etmekle mevzuata uygun davranacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcılar uzman danışmanlar ile SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) sitesini devreden çıkararak yürüttüğü işlemler ve/veya SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) tarafından onaylanmamış tüm işlemler bu kullanım sözleşmesinin kapsamı dışındadır. Bu konuda SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 4. SİTE, danışan ve danışmanları bir araya getirmektir. Sitenin amacı, uzman danışmanlardan psikolojik destek ve danışmanlık almalarını sağlamaktır.
 5. Danışan siteye kaydolurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. 18 yaş altı ziyaretçiler ebeveynlerinin bilgi ve onayı dahilinde danışan olarak hizmet alabilir. SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirir ve olası sonuçlar hakkında her zaman danışanları bilgilendirir. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler sadece danışanı bağlar. Kişisel bilgileri hakkında yanlış bilgi vererek psikolojik danışmanlık alan kişiler hakkında SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM)’ in her türlü yasal işlem yapma hakkı mahfuzdur.
 6. SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM), danışan gizliliğine önem verir ve bilgilerini gizli tutar.
 7. Kanun ve yönetmelik gereği danışan; danışman ile yaptığı görüşmeyi ses ve video kaydına alamaz, aralarında geçen görüşmenin bir suretini alamaz ve bunu üçüncü kişilerle paylaşamaz. Danışmanın da aynı kurala riayet etmesi gerekmektedir. Danışanın ya da danışmanın ilgili kurala riayet etmemesi cezai yaptırım sebebidir. Danışan, üçüncü kişilerin ya da danışmanın kişisel verilerini sakladığı halde Kanun kapsamında cezai ve hukuki yaptırımları kabul eder. İşbu kanundan doğan sorumluluk, tarafların kullanıcı ve gizlilik sözleşmelerini kabul etmesiyle başlar. SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) tarafların bu konudan doğan zararlarını kabul etmemekte olup zararlar yalnızca buna neden olan tarafı/tarafları bağlar. Danışan veya danışmanın bu sözleşmede yer alan maddeleri ihlali nedeni ile herhangi bir hukuki işlem başlatılırsa SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM)’ in danışana veya danışmana karşı kullanıcı/gizlilik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı mahfuzdur.
 8. Taraflar SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM)’ nde bulunan tüm uygulama kayıtlarının SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) tarafından saklanacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) işbu kayıtları herhangi bir kişi ve kurumla tarafların onayı olmaksızın paylaşmaz ve bu hususta taraflara taahhütte bulunur.
 9. Danışan ve danışmanlar SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) aracılığı ile özellikle Kanuna ve hukuka aykırı, tehdit, şantaj, hakaret, iftira içeren bilgi, yazı, görsel ve her türlü içerik göstermeyeceğini, göndermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca yapılan hukuka aykırı işlemler tarafları bağlamakta olup SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 10. SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için istediği bir süre zarfında durdurma hakkına sahiptir.
 11. Danışan SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur. Danışan üyelik bilgilerini kimseyle paylaşmayacağını ve şahsına münhasır olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) danışanın kişisel bilgilerini diğer danışanlar ya da üçüncü kişilerle paylaşmaz. Ancak kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarca yazılı talep halinde kişisel bilgilerinizi paylaşma hakkını saklı tutar. Danışan; SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM)’ den sadece kişisel psikolojik danışmanlık için faydalanabileceğini, SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM)’ de bulunan hiçbir hizmeti ticari ya da şahsi amaçla başkalarına kullandıramayacağını beyan eder. Kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen danışanın sorumluluğunda olduğunu kabul eder.
 12. SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) işbu kullanım sözleşmesi uyarınca her zaman danışanlarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahiptir. Danışan istemediği takdirde üyelikten ayrılarak bu bilgilendirmelerin kendisine gönderilmesini engelleyebilir. Fakat danışan işbu kullanıcı/gizlilik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 13. Danışan, SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) sitesine erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten / hizmetleri kullanamamaktan dolayı SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM)’ ni sorumlu tutamaz.
 14. SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) siteyle ilgili sorunların çözülmesi için kullanıcılarının IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, reklam ve pazarlama amacıyla kullanılabilir.
 15. Tarafımızca yalnızca randevu oluşturan danışanlar için üyelik oluşturulmaktadır. Üyelik ile ilgili detaylar danışana Onam Formu’nda yazılı olarak beyan edilmektedir.
 16. Site içinde bunun dışında üyelik oluşturulmamaktadır. Tüm randevu ve rapor bilgilerine bu üyelik sisteminden ulaşılır.
 17. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda T.C. İstanbul Anadolu Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Randevu Alın!
Randevu talepleriniz için arayabilir, mail atabilir ya da formu doldurabilirsiniz.
SayoTerapi