HomeBlogTerapiDikkat Dikkat

Dikkat Dikkat

Çocuklukta, en yaygın görülen rahatsızlıklardan biri olan dikkat eksikliği, bilişsel süreçlerin yetersizliği ya da doğru çalışmaması gibi dikkatle ilgili problemleri ortaya çıkartabilir. Bu problemler genellikle okul öncesi dönemde başlar ve okul çağı döneminde ilerler. Rahatsızlığın başlıca semptomları; sabırsızlık, yapılan etkinliklerden kolayca sıkılma, sosyal olarak kendini iyi ifade edememe, dikkat eksikliği ya da odaklanma sorunu, bir konu hakkında karar verememe gibi belirtilerdir. Eğer zamanında müdahale edilmezse bu belirtiler gitgide artarak bireyin akademik ve sosyal hayatını önemli ölçüde etkileyecektir.

 Kesin olarak bilinmemekle birlikte bu rahatsızlığa sebep olan etmenler genetik, nörolojik (beyindeki bazı lobların asimetrikliği, basal gangliyonların normalden küçük olması, frontal loblardaki hareketliliğin normale göre daha az olması, korpus kollosumun normale göre daha küçük olması gibi), psikolojik, sosyal, çevresel, hamilelik sırasında ve ya doğum esnasında ortaya çıkan komplikasyonlar sebebiyle beyin işlevlerinde ortaya çıkan bozulmalar olduğu üzerinde durulmaktadır.

Çevremizde, özellikle çocuklarda gözlemlediğimiz dikkate dair sorunlar bilindiğinin aksine birçok sebebi bulunmaktadır. Bu duruma sadece dikkat dağınıklığı veya eksikliği demek, sorunu belirlemek için harcanan beyhude bir çabadır. Genellikle karşılaşılan en önemli sorun dikkati odaklama ve sürdürmedir. Çocuğunuzun saatlerce çalışma masasında oturup, kitaplarının veya masadaki eşyaların yerini değiştirip, çalışmaya başlayamadığını gözlemleyebilirsiniz, bu durum, dikkati diğer uyaranlardan alıp belirli bir konuya odaklanamama problemidir. Şöyle ki, çocuğunuz belirli konuya odaklanıyor fakat kısa aralıklarla molalar vermek istiyor. Verilen görevi bitirmekte zorluk yaşıyor ya da yanlış yapıyor olabilir bu durum dikkati sürdürmeyle ilgili bir problemdir. Bu iki sorunun da ayrı ayrı çözüm ve yol haritaları bulunmaktadır. Belirlemek için Nöropsikoloğun hassas değerlendirmeler yapması, sorunu doğru belirlemesi ve çözüm odaklı gitmesi gerekmektedir. Sorunun kaynağını tespit etmek ve çözmek, diğer alanlara olan etkisini en aza indirmede ve mekanizmanın işlemesindeki aksaklığı ortadan kaldırıp potansiyeline uygun çalışmasında çok etkili olacaktır.

Bizler, SayoTerapi bünyesinde tanı kriterlerini titizlikle uygulayıp çocuk ve genç bireylerimizin her biri için özel hazırladığımız danışmanlık programıyla değişim ve gelişimlerini sağlıyoruz.

Nöropsikolog Elif Ezgi Uslu / 2020


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Randevu Alın!
Randevu talepleriniz için arayabilir, mail atabilir ya da formu doldurabilirsiniz.
SayoTerapi