Esra Muz - SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi

HomeEsra Muz

Esra Muz

Uzman Klinik Psikolog

Esra Muz

Unvan: Uzman Klinik Psikolog

Eğitim: Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü. Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji.

Uzmanlık Alanı: Yetişkin, Çift Terapisi, Şema Terapi

Terapi Yaklaşımı: Bilişsel-Davranışçı Terapi, Şema Terapi

Profesyonel Geçmişi

Uzman Klinik Psikolog Esra Muz, lisans eğitimini, İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur belgesi almaya hak kazanarak bir dönem erken mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini ise, Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji programında Evli Bireylerde Erken Dönem Uyumsuz Şemaların, İlişki Bağımlılığı ve Aldatma Eğilimi ile İlişkisinin İncelenmesi’’ başlıklı tez çalışması ile yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans sürecinin ardından akademik alanda çalışmalar gerçekleştirerek tez konusu hakkında makale yazmıştır.


Darülaceze, Fransız Lape Hastanesi ve Moodist Psikiyatri & Nöroloji Hastanesi’nde stajlarını gerçekleştirmiştir. Bu süreçte psikopatoloji eğitimi, psikoterapötik müdahaleler, klinik gözlem ve uygulamalara dahil olarak staj eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca, Moodist Psikiyatri & Nöroloji Hastanesi’nde Minessota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Standardize Mini Mental Test, Porteus Labirentleri Testi, SCL – 90 Semptom Tarama Testi, Beck Anksiyete Testi, Beck Depresyon Envanteri, Kent EGY Testi gibi erişkin testleri eğitimine dahil olmuştur.


Lisans eğitimi süresince Darülaceze’de gönüllü olarak geriatri servisine destek vermiştir. Ayrıca lisans eğitimine devam ederken 1 dönem Tohum Otizm Vakfı bünyesinde proje gönüllüsü olarak yer almış; vakfın etkinliklerinde gönüllü olarak çalışmıştır. Fransız Lape Hastanesi’nde ‘’Geriatri Servisi Etkinlik Gönüllüsü’’; Moodist Psikiyatri & Nöroloji Hastanesi’nde ‘’Bağımlılık Sempozyumu Görevlisi’’ olarak hastane eğitim ve etkinliklerinde gönüllü çalışmıştır.


Lisans eğitiminin ardından esirgeme kurumunda bulunan çocuklara, devlet desteğiyle sevgi evleri açan Mutlu Yuva Derneği’nde 1 yıl gönüllü psikolog olarak çalışmıştır. Yüksek lisans sürecinde de uzmanlık stajını Mutlu Yuva Derneği’nde yapmıştır. Yüksek Lisans döneminde, bir rehabilitasyon merkezinde kurum müdürü ve psikolog olarak çalışmıştır.


Uzmanlık eğitimi boyunca Dr. Öğr. Üye. Muzaffer Şahin’den, transaksiyonel analiz ve BDT; Ydr. Doç. Serap Çakıcı Alparslan’dan ise, dinamik yönelimli süpervizyon eğitimi almıştır. Bireysel psikoterapi uygulamalarında kullanmak üzere Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan almıştır. Yine, bireysel psikoterapi uygulamalarında kullanmak üzere, ISST Onaylı Şema Terapi Eğitimi’ni Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan alarak tamamlamıştır. Süpervizyon süreci devam etmektedir.


Çiftlerle çalışmak üzere, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan aldığı Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi’ni benimsemiştir. İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü tarafından verilen Aile ve Evlilik Terapisi Eğitiminin I. ve II. Düzey eğitimlerini tamamlamış olup; süpervizyon desteği almaya devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir.


Uzman Psikolog Esra Muz, yetişkin bireyler ve çiftlere yönelik psikoterapi çalışmalarını yüz yüze ve online şekilde Sayo Terapi bünyesinde sürdürmektedir.

Randevu Alın!
Randevu talepleriniz için arayabilir, mail atabilir ya da formu doldurabilirsiniz.
SayoTerapi