HomeGizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Sayoterapi.com sitesi olarak kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve sitemizde geçirdiğiniz süre zarfında bunu sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili açıklamalar aşağıda açıklanmış ve bilginize sunulmuştur.

1- GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI

sayoterapi.com sitesi iletişim aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Vermiş olduğunuz bilgiler üyelik ve site sözleşmesinde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak ve üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Ancak kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarca talep halinde kişisel bilgilerinizi paylaşma hakkını saklı tutar.

Kayıtlı kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde satılamaz, kiralanamaz ya da başka bir kurum ya da kuruluş ile karşılıklı değiştirilmez. Site tarafından toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. sayoterapi.com ortamdaki bilgileri korumak için her türlü önlemi alır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti vermemektedir.

Kayıt sırasında girdiğiniz kişisel bilgilerinizi istediğiniz her zaman güncelleme ve değiştirme hakkınız bulunmaktadır. Gizlilik sözleşmesi uymadığınız takdirde site üyeliğinizi silmeye ya da askıya almaya yetkilidir.

İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri almaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar sayoterapi.com’a ait değildir.

Sitemizde tüm bilgiler SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme tekniği ile şifrelenerek korunmaktadır. Bu şekilde bilgilerinizin istenilmeyen kişi ve kurumlarca ele geçirilmesi önlenmiştir.

2- DIŞ BAĞLANTILAR

Uygulama web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Site bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Bu web sitesinden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili sitelere ait gizlilik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi geçerlidir. Burada bahsi geçen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak “atıfta bulunma” olarak değerlendirilmektedir.

4- BİLGİ GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLİK

sayoterapi.com gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası sayoterapi.com internet sitesinde ilan edilecektir. İşbu Gizlilik Politikası’nın değiştirilmesinden sonra sayoterapi.com’un hizmet ve/veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. sayoterapi.com’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

5- ÇEREZLER (Cookies)

Çerezleri; sayoterapi.com’un kullanımını kolaylaştırmak, sayoterapi.com ve danışmanlık hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Çerezler aynı zamanda gelecekte sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerezleri, insanların sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitemizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Site gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesinin veya yetkisiz kullanımı veya üçüncü bir kişiye ifşasının önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Her üye işbu hizmeti kullanarak veya web sitesini ziyaret ederek, işbu gizlilik politikası hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE ALAKALI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, uygulamaya kayıt esnasında toplayarak üyelik sözleşmenizin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işlemektedir. SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM) ’nin, kişisel verilerinizi işleme amacı:

•          (i) Kimliğinizi doğrulamak,

•          (ii) Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek,

•          (iii) Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek,

•          (iv) Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek,

•          (v) SayoTerapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi(SPDM), yapacağınız görüşme ile ilgili olarak size ulaşması gerektiğinde sizi arayabilmesini sağlamaktır. (Psikologlar sizi arayabilmekte fakat telefon numaranız Psikologlara iletilmemektedir.)

Kişisel verileriniz yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız aşağıda belirtilmiştir:

•          (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

•          (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

•          (iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

•          (iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

•          (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

•          (vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek,

•          (vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

•          (viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi bilgi@sayoterapi.com adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda geri dönüş yapılacaktır.

Randevu Alın!
Randevu talepleriniz için arayabilir, mail atabilir ya da formu doldurabilirsiniz.
SayoTerapi