HomeMine Soysal

Mine Soysal

Psikolog

Mine Soysal

Unvan: Klinik Psikolog

Eğitim: AAB College (Lisans) – Yakındoğu Üniversitesi (Y.Lisans)


Uzmanlık Alanı:
Çocuk, Ergen, Yetişkin, Çift

Terapi Yaklaşımı:
Pozitif Psikoterapi – EMDR

Çalışma Alanlarından Bazıları:
Depresyon, Yas Süreci, Kaygı ve korkular, Kişilik Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Aile İçi İletişim, Somatik belirtiler, İç Çatışmalar ve kişilerarası çatışmalar.

Profesyonel Geçmişi

Klinik Psikolog Mine Soysal, lisans eğitimini AAB College-Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Yakındoğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi- Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır.

Lisans ve uzmanlık eğitimi süresince çalışmaya başladığı İstanbul İbni Sina hastanesi, Denizli Adliyesi Aile ve Çocuk Mahkemesi ve Denizli Servergazi Hastanesinde de psikolog olarak stajını tamamladı.

Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy- WAPP) üyesidir. Pozitif Psikoterapi ileri düzey (master) eğitimine devam etmektedir.  Çevirim içi terapiden EMDR, Tecrübe Akademi de Gökhan Çınar’ın eğitimini verdiği Aile danışmanlığı eğitimi devam etmektedir. Türk Sağlık Vakfından Oyun Terapisi ve Çocuk Testleri Eğitimini tamamlamıştır.

Yaptığı araştırmalar ve tezler “Masalların Çocuklar üzerinde ki Psikolojik etkileri” ve “Kosova’da Ve Türkiye’de Yaşayan Türklerin Kadına İlişkin Namus Anlayışlarının Ve Cinsel Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi”  üzerine tezini tamamlamıştır. Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can’ın koordinatörlüğünü üstlendiği 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresinde “Kosova’da ve Türkiye’de Yaşayan Türklerin Kadına ilişkin Namus Anlayışı Ve Cinsel Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi”  başlıklı bildiri üzerinde kongre de yer almıştır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Kosova Orkide Kadınlar Derneğinde “Kadın ve psikoloji” üzerine paneli gerçekleştirmiştir. Kosova Yunus Emre Enstitüsün de Doç. Dr. Nalan Kazaz ile birlikte “Kişisel Gelişimde Özgüvenin Önemi” ve “Çocuklarda Disleksi” adlı semineri gerçekleştirmiştir. Saray Bosna da Türkiye Disleksi Vakfı ile birlikte “Disleksi Eğitim Konferansı” na katılmıştır.

Pozitif psikoterapi

Pozitif psikoterapi kavramsal olarak fiziksel, psikolojik ve sosyal olanla eş olmayan, beden, çevre ve zaman ifadelerini benimser. Beden somatik olanı; çevre sosyal psikolojik olanı, zaman ise beden ve çevreyi tek bir dinamik ve açık sistemde birleştirici bütüncül bakışı kapsar. Terapötik olarak Pozitif Psikoterapi (PPT) dinamik kökenlidir ve danışanın kalıcı terapi kapasitelerine vurgu yapan beş aşamalı etkili terapi sunmaktadır. Diğer bir değişle, danışan sadece var olan problemlerinden sıkıntı duyan kişi değil, aynı zamanda kendisini yardım eden birey olarak görülür. Danışan kendisi ve çevresi için terapist olmayı öğrenir. Eğitim ve kendi kendine yardım PPT’nin ayrılmaz birer parçasıdır.

Danışanın benzersizliğini kaybetmeden öznel ve objektif ihtiyaçlarını anlamaya çalışır. İnsan ihtiyaçlarına ve kapasitelerine adapte edilmiş pratik terapi sistemidir. “ İnsan” denen beden-can-ruh bütünlüğünü bütünleşme yatkınlığını teşvik etmeye çalışır.

Randevu Alın!
Randevu talepleriniz için arayabilir, mail atabilir ya da formu doldurabilirsiniz.
SayoTerapi